EBIT/EV (%)

EBIT/EV =  EBIT/Enterprise Value

EBIT = Resultat före räntekostnader och skatter.
Börsvärde = Antal Aktier * Aktiekurs.
EV =Börsvärde + Nettoskuldsättning. 

Visar EBIT i relation till Enterprise Value i procentform.

Att tänka på

  • Ett högre % värde är positivt då det visar ett högre resultat i jämförelse med EV.
  • EBIT/EV gör det möjligt för investerare att jämföra resultat mellan bolag med olika skuldnivåer.
  • En nackdel med EBIT/EV är att det inte normaliseras för avskrivningskostnader

Relaterade nyckeltal