ROA - Avkastning på Totalt Kapital (%)

ROA  = Vinst/Totala Tillgångar

Totalt Kapital = Eget kapital + Skulder

ROA står för 'Return on Assets' dvs Avkastning på Totalt Kapital. Nyckeltalet visar företagets lönsamhet på totala tillgångar.

Fördelen med ROA är att den tar hänsyn till bolagets skuldsättning och ger rättvisare lönsamhetsmått till skillnad mot ROE.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.
  • ROA räknar bort skulder och ger därmed ett bra mått på bolagets avkastning.
  • Bra på bolag med hög belåning.

Relaterade nyckeltal