EBITDA marginal (%)

EBITDA marginal = EBITDA/Omsättning.

EBITDA =  Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITDA-marginal visar bolagets EBITDA i relation till omsättningen.

Att tänka på

  • En högre marginal är oftast positiv då det visar att bolag ökar resultatet mot Omsättningen.
  • Branscher med stora kostnader har ofta låg EBITDA marginal.

Relaterade nyckeltal