Välkommen till Börsdata

Vår ambition är att skapa den bästa analysplattformen för aktieinvesterare.

Idag är Börsdata en av Nordens största fristående analysverktyg med över 15 000 aktiva användare. Genom att samla all rapportdata själva för samtliga nordiska bolag kan vi hålla en hög kvalité och täcka alla mindre listor och bolag. Samtidigt försöker vi hela tiden presentera finansiell information på ett nytt och innovativt sätt. Allt ifrån att ge en unik överblick över aktiemarknaden med upp till 20 års historik till att erbjuda mer avancerad screening och analysmöjligheter.

2009 skapade vi börsdata eftersom vi upplevde att det saknades en riktigt bra alternativ analystjänst på nätet för aktieinvesterare. Sedan dess har vi haft ambitionen att försöka skapa en mer komplett analysplattform.

Under 2020 har Modular Finance gått in som ny delägare i Börsdata för att hjälpa oss med vår ambition att fortsätta vidareutveckla våra tjänster.

George Bol
George BolCEO
Henrik Bergström
Henrik BergströmCTO
Peter Johansson
Peter JohanssonHead of Data
KONTAKTA OSS [email protected]

Egen Databas

Med vår unika databas kan vi erbjuda en lång historik och ett stort antal nyckeltal. Informationen i databasen kommer direkt från nordiska börsbolagens delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Informationen har tagit många år att sammanställa och tack vare detaljrikedomen kan vi beräkna ett stort antal nyckeltal. Vi erbjuder snabba och effektiva uppdateringar, eftersom vi är oberoende av andra finansiella aktörer och informationskällor.

Bolagsöversikt

Nu finns möjligheten att visuellt jämföra mer än flera hundra nyckeltal tillsammans med aktiekurser från närmare 20 års historik. Det ger en kraftfull och tidseffektiv översikt för alla börsbolag. Lika lätt kan du också jämföra enskilda bolags nyckeltal med hela branschen. Det ger en tydlig bild över den historiska utvecklingen för både enskilda bolag och branscher.

Investeringsstrategier

Vi erbjuder flera kända strategier som exempelvis ”The Magic Formula” som är baserad på ”En liten bok som slår aktiemarknaden”. Dessutom andra populära strategier som F-Score, Graham och Net-nets som historiskt har avkastat bättre än marknaden. Vår unika databas gör det möjligt att sortera fram de mest köpvärda aktier enligt strategierna. Vårt mål är att erbjuda fler strategier på sikt.

Avancerad Screener

Börsdatas unika nyckeltalssorterare gör det möjligt att kombinera ett stort antal nyckeltal med en lång historik. Vi erbjuder flera tusen unika nyckeltalsberäkningar i olika kategorier och många olika minidiagram för ännu snabbare screening. Den kraftfulla och flexibla screener gör det möjligt att filtrera, sortera, exportera och spara nyckeltalen snabbt.

Teknisk Analys

Via Tradingview som är ett av marknadens vassaste TA verktyg för webbsidor kan vi erbjuda teknisk analys både för den nordiska och globala marknaden. Över femtio tekniska indikatorer samt mer avancerade ritningsfunktioner som Elliot Wave, Fibonacci och Gannlinjer. Vi erbjuder också lång historik för kursdata, index, valutor och råvaror.

Analys och Värdering

Börsdata har också fullständiga resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och nyckeltal. 20 års historik för helår och 10 års historik för kvartals- och 12 månaders rullande. Samtidigt går det snabbt att analysera och jämföra rapportdata och nyckeltal visuellt. Du kan även exportera all rapportdata, nyckeltal och aktiekurs till Excel.