Om oss

Börsdata strävar efter att presentera finansiell information för investerare på ett nytt och innovativt sätt. Vi ger en unik överblick över aktiemarknaden med upp till 10 års historik över enskilda börsbolag, sektorer och branscher. Vår ambition är att vara den ledande informationskällan inom fundamental analys och nyckeltal.

Vi som arbetar med Börsdata

George Bol

Ansvarig för finansiell Information. Skribent, analytiker och investerare.

Henrik Bergström

Ansvarig för systemutveckling. Projektledare och utvecklare.

Kontakta oss på [email protected]

Egen Databas

Med vår unika databas kan vi erbjuda en lång historik och ett stort antal nyckeltal. Informationen i databasen innehåller delårsrapporter och årsredovisningar, som kommer direkt från bolag på svenska börsen. Informationen har tagit många år att sammanställa, och tack vare detaljrikedomen kan vi beräkna obegränsat med nyckeltal. Vi erbjuder snabba och effektiva uppdateringar, då vi är oberoende av andra finansiella aktörer och informationskällor.

Bolagsöversikt

Nu finns det möjligheten att visuellt kunna jämföra femtio nyckeltal tillsammans med utvecklingen av aktiekursen under tio år. Det ger en kraftfull och tidseffektiv översikt för ett börsbolag. Lika lätt kan du också jämföra enskilda bolags nyckeltal med hela branschen eller börsen. Det ger en tydlig bild över utvecklingen under tre, fem, sju och tio år.

Investeringsstrategier

Nu lanserar vi den kända strategin ”The Magic Formula” som är baserad på ”En liten bok som slår aktiemarknaden”. Vår unika databas gör det möjligt att se hur strategin har utvecklats historiskt samtidigt som det går att se de mest köpvärda aktierna idag. Vårt mål är att erbjuda fler strategier och vår vision är att utveckla vår databas för att kunna lägga till de nordiska börserna.

Avancerade Screener

Börsdata har en avancerade nyckeltalssorteraren. Det som gör den unik är kombinationen av antal nyckeltal och den tio år långa historiken. Femtio nyckeltal och sju olika historiska snitt och årlig tillväxt ger över trehundra olika sökmöjligheter.

Teknisk Analys

Tack vare Tradingview som är ett av marknadens vassaste TA verktyg för webbsidor kan vi erbjuda teknisk analys för hela den nordiska marknaden. Över femtio tekniska indikatorer, avancerade ritningsfunktioner som Elliot wave, Fibonacci och Gran linjer. Vi har både företag och index data.

Analys och Värdering

Börsdata har också fullständiga resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tio års historik för helår och tre års kvartals- och rullande historik. Samtidigt går det snabbt att analysera enskilda värden och nyckeltal visuellt. Du kan även exportera rapport data till Excel.