ROA-G Avkastning på T-G (%)

ROA-G = Vinst/Totala Tillgångar-Immateriella tillgångar

ROA-G står för “Return on Tangible Assets' och betyder avkastning på totala tillgångar minus immateriella tillgångar.

Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet på totala tillgångar - immateriella tillgångar.

Fördelen med ROA-G är att den tar hänsyn till bolagets skuldsättning och ger rättvisare lönsamhetsmått och samtidigt tar den också hänsyn till bl.a. immateriella tillgångar.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.

Relaterade nyckeltal