Direktavkastning (%)

Ett viktigt nyckeltal som visar bolagets avkastning till dig som aktieägare. Många jämför Direktavkastning med en bankränta då bolaget betalar ut en del av vinsten till dig som aktieägare.

Direktavkastning = Utdelning per Aktie / Aktiekurs

Direktavkastning är ett bolags aktieutdelning i förhållande till aktiekursen och ett mått på avkastningen till aktieägarna.

Utdelning är att bolaget betalar ut en del av sin vinst till dig som aktieägare. Du får då en del av vinsten per aktie som du äger. Många bolag saknar utdelning och det är oftast större stabila bolag som ger utdelning.

Utdelningen sker oftast en gång per år, men det börjar bli vanligare med bolag som ger flera utdelningar varje år.

Vanligtvis sker utdelningen under våren några dagar efter bolagsstämman.

I vissa fall beslutar bolaget om en extra utdelning vilket ger mer utdelning till dig som aktieägare.

Att tänka på

  • Utdelning ger oftast en stabil intäkt från bolaget även om aktiekursen går ner.
  • Bolaget beslutar själva om Utdelning vilket kan innebära att utdelning sänks eller stoppas helt.
  • Kombinera med nyckeltalet Utdelningsandel (%) för att se hur stor del av vinsten som delas ut. Om Utdelningsandel är över 100% så är det ett varningstecken att bolaget delar ut mer än sin vinst.
  • Om du planerar att äga en aktie under lång tid så kommer utdelningen vara det enda kassaflödet du får tills du säljer aktien.

Relaterade nyckeltal