Rapportdata

Insamling av rapportdata

På Börsdata samlar vi själva in alla rapporter för Nordiska bolag. Det innebär att vi bevakar när ett bolag släpper sin rapport. Vi laddar ner rapporten från bolagets webbsida och matar in rapportvärden i vårt system. Datan måste sedan bearbetas och konverteras till vårt standardiserade rapportformat innan vi kan beräkna nyckeltal.

Under intensiva rapportperioder så hinner vi inte alltid läsa in alla rapporter och kan få en eftersläpning på mindre bolag under några dagar. Då prioriterar vi större bolag med högt intresse och du är alltid välkommen att efterfråga rapporter som du saknar.

För Globala bolag hämtar vi rapportdata från Refinitiv. Här har vi inte möjlighet att själva justera rapportdata utan litar på att Refinitiv levererar en hög kvalité.

Antal rapporter per år

De flesta börsnoterade bolag släpper fem rapporter varje år. En helårsrapport och fyra kvartalsrapporter.
(Många bolag har nu halvårsrapportering och då släpper de tre rapporter, helår + två delårsrapporter).

Med ca 2 000 bolag på nordiska börsen så laddar vi ner och bearbetar ca 10 000 rapporter per år. Vi har nu över 50 000 rapporter i vårt system.

Brutet räkenskapsår

Flera hundra bolag har brutet räkenskapsår. Det innebär att bolaget inte börjar sitt räkenskapsår i januari utan i en annan månad. Bolagets första kvartalsrapport (Q1) kan då komma under hösten eller annan tidpunkt. På Börsdata följer vi bolagets rapportperioder så bolagets första kvartalsrapport heter Q1 på Börsdata.

Då bolaget påbörjar sitt nya räkenskapsår innan det nuvarande året är slut blir första kvartalsrapport för kommande år. Du kan tex under 2020 hitta rapporter för Q1-2021. Detta är då första rapporten för bolagets räkenskapsår, 2021.

Helårsrapporter

I helårsrapporten summeras hela årets utveckling och innehåller mer information än kvartalsrapporterna. Här hittas även VD ord, bolagsstruktur, anställda, marknader och annan detaljerad information.

I helårsrapporten gör ofta bolaget en del justeringar av data som inte visar sig i kvartalsrapporterna och därför stämmer inte alltid summan av kvartalsrapporterna med värdena i Helårsrapporter.

Vi försöker att använda värden från Helårsrapporter så långt det är möjligt.

Kvartalsrapporter

En kvartalsrapport summerar bolagets senaste tre månader. Rapporten saknar mycket information som du hittar i Helårsrapporter. När du läser data från kvartalsrapporter så tänk på att siffrorna bara innehåller data för tre månader.

Rullande 12 månader (R12)

(Engelska - Trailing 12 Month, TTM)

Alla nyckeltal måste beräknas på rapportdata för 12 månader. Att tex räkna P/E värdet på en kvartalsrapport skulle ge helt fel värden, då senaste kvartalsrapporten bara visar vinsten för senaste tre månader.

Då bolaget bara släpper en helårsrapport per år så kan vi inte vänta ett helt år på ny helårsrapporter. Nyckeltal måste kunna beräknas så fort bolaget släpper en ny kvartalsrapport.

Lösningen är att skapa ett nytt rapportformat som kallas Rullande 12 månader (R12).
I R12 summerar vi de senaste fyra kvartalsrapporternas värden och använder för nyckeltals beräkningar. Det innebär att så fort ett bolag släpper en ny kvartalsrapport så kan vi beräkna nyckeltal med senaste rapportvärden.

En R12 rapport för tex Q3-2020 är en summering av de senaste fyra kvartalsrapporterna. Dvs Q4-2019+ Q1-2020 + Q2-2020 + Q3-2020.

På Börsdata visar vi alltid senaste värdet beräknas på R12 för att det alltid ska innehålla värden från senaste kvartalsrapport.