ROIC (%)

ROIC = Vinst/Investerad Kapital

Investerad Kapital = Rörelsekapital + Anläggningstillgångar - Kassa. 

ROIC står för “Return on Invested Capital' och betyder Avkastning på Investerad Kapital.

Nyckeltalet visar bolagets avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget. Investerare vill veta att bolaget kan omvandla det investerade kapitalet till en bra avkastning.

ROIC används för att se hur effektivt det investerade kapitalet används.

ROIC passar bra på branscher som gör stora investeringar. Om ett bolag har högre ROIC än sina konkurrenter så är bolaget bättre på att få avkastning på sina investeringar och kan ha konkurrens fördel eller så kallad vallgrav.

Jämför bolag i samma bransch för att skapa dig en bild av vad som är bra ROIC.

Att tänka på

  • ROIC ska vara så högt som möjligt. Det visar att bolaget kan använda sitt investerat kapital för att skapa lönsamhet.
  • Om ROIC är 23 så är vinsten 23 öre för varje investerad krona.
  • Engångsposter kan ge missvisande ROIC.

Relaterade nyckeltal