Rörelsekapital (%)

Rörelsekapital  = (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Totala tillgångar

Visar hur stor procentuell del av Totala tillgångar som är Rörelsekapital.

Rörelsekapital

Hur mycket bolaget binder kapital för att driva verksamheten. Man kan även säga att det är det kapital som bolaget behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Bolaget behöver rörelsekapital för att betala inköp, löner och skulder. Det visar på kort sikt att bolaget är stabilt och har en bra likviditet.

Rörelsekapital räknas ut genom Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder. Genom att dela Rörelsekapital med Totala Tillgångar får du en uppskattning av hur stor del av bolagets totala tillgångar som är Rörelsekapital.

Rörelsekapital varierar beroende på bransch.

Att tänka på

  • Högt värde är bra.
  • 50% säger att hälften av bolagets Totala Tillgångar är snabbt tillgängliga som Rörelsekapital.

Relaterade nyckeltal