EV/OP

EV/OP = Enterprise Value /Operativ kassaflöde

EV = Börsvärde + nettoskuldsättning
Operativ kassaflöde = Kassaflödet före investeringar men efter förändringarna på rörelsekapital.

Ett värderingsnyckeltal som visar det Operativ kassaflöde i relation till Enterprise Value.

Operativ kassaflöde är ett bra sätt att jämför mot bolagets redovisade vinst. EV/OP kan jämföras mot tex EV/E eller P/E.

Vinst kan påverkas av redovisningseffekter men det är svårare att påverka kassaflöde. Där är EV/OP ett stabilare nyckeltal än P/E.

Att tänka på

  • Ett låg värde är bra.
  • Vinst kan påverkas av redovisningseffekter men det är svårare att påverka kassaflöde.

Relaterade nyckeltal