Kassa (%)

Kassa = (Kassa + kortsiktiga placeringar)/Totala Tillgångar

Kassa visar förhållandet mellan bolagets kassa och totalt tillgångar (%).

Nyckeltalet används för att se hur stor andel av totala tillgångar utgör bolagets kassa. Ett högt värde säger att bolaget har en bra kassa och står stabil i sämre tider.

Att tänka på

  • Ett högt värde är bra. Då har bolaget en stor kassa.

Relaterade nyckeltal