Fritt Kassaflöde per aktie

Många investerare anser att Fritt Kassaflöde är mycket viktigt för att värdera ett bolag.

FCF = Fritt Kassaflöde/Antal aktier

Fritt Kassaflöde = FCF (Free Cach Flow)  

FCF per aktie visar fritt kassaflöde för en aktie.

Kassaflöde

Kassaflödet är ett viktigt mått för att se hur mycket pengar som stannar kvar i bolaget.

Ett bolag kan visa en låg eller negativ vinst, men ändå ha en hög återinvestering av pengarna i bolaget. En hög återinvestering i form av nya tillgångar som tex byggnader skapar värde i bolaget även om vinsten minskar.

Fritt Kassaflöde (FCF)

Fritt kassaflöde består främst av kassaflöde från rörelseverksamheten och från investeringsverksamheten. Oftast använder investerare FCF då detta är skattat och kan delas ut till aktieägarna.

Att tänka på

  • xxx

Relaterade nyckeltal