Finansiell översikt

Nepa finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Nepa AB är ett Sverigebaserat företag som hjälper företagen att skapa ett datadrivet och konsumentorienterat beslutsfattande. De lösningar som erbjuds av företaget inkluderar kundupplevelse, marknadsföringsoptimering och innovationsacceleration.

Affärs- & IT-System