Finansiell översikt

Huddlestock Fintech finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Huddlestock Fintech AS är ett teknikföretag inom förmögenhets- och kapitalförvaltning. Bolaget utvecklar mjukvara som en tjänstelösning för digitalisering av arbetsprocesser för depåbanker, kapitalförvaltare och handelsplatser. Den datacentrerade plattformen erbjuder kunderna en differentierad realtidsprodukt som minskar kostnaderna och ökar effektiviteten. Dess Fintech-teknik möjliggör end-to-end digitala tjänster som onboarding, kundkommunikation, rapportering, orderutförande och portföljhantering, allt exekverat på samma plattform. Den har två huvudprodukter: Apex (vårdnad) och berggrund (anslutning).

Affärs- & IT-System