Finansiell översikt

Medhelp Care finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Medhelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

Affärs- & IT-System