Finansiell översikt

W5 Solutions finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd. Bolaget har expertis inom utbildning och simulering, uppdragssystem, kommunikation och strömförsörjning med ytterligare supportfunktioner som utbildning, reparation och underhåll inom försvar och samhällsskydd.

Affärs- & IT-System