Finansiell översikt

CodeLab Capital finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

PatientSky Group AS tillhandahåller vårdlösningar. Företaget tillhandahåller en molnbaserad plattform för patienter, vårdpersonal och terapeuter för att hantera sina dagliga aktiviteter. Företagets produkter hjälper till att upprätthålla patientjournal och tidsbok, medicinmodul, bokföringsarbete och annat relaterat arbete.

Affärs- & IT-System