Finansiell översikt

checkin.com finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Checkin.com är ett svenskt Software as a Service-bolag som erbjuder företagskunder en mjukvaruplattform som förbättrar hur slutanvändare registrerar sig, identifierar sig och loggar in. Genom mjukvaruplattformen erhåller Bolagets kunder en komplett checkin-lösning som bidrar till en ökad konverteringsgrad, från potentiella till registrerade slutanvändare.

Affärs- & IT-System