Finansiell översikt

Zalaris finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Zalaris ASA är engagerad i att leverera fullservice outsourcad personal och lönetjänster. Företaget har två rapporteringssegment som är Managed Services och Professional Services. Hanterade tjänster inkluderar löne- och HR-outsourcingtjänster samt relaterade molnsystemlösningar och tjänster. Professional Services inkluderar leveranser av förändringsprojekt baserade på Zalaris mallar eller implementering av kundspecifik funktionalitet. Managed services bidrar till majoriteten av intäkterna. Företaget är verksamt i Norge, Nordeuropa, Centraleuropa, Storbritannien, Irland och APAC.

Affärs- & IT-System