Finansiell översikt

Transiro finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Transiro Holding AB, tidigare Transiro Int AB, tillhandahåller molnbaserade tjänster för transportbranschen. Företagets produkter och tjänster inkluderar buss- och konsulttjänster. Det genererar resurser från Sverige, Indien, Indonesien, Filippinerna och Ryssland.

Affärs- & IT-System