Finansiell översikt

Physitrack finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Physitrack grundades 2012 och är en global digital hälso- och sjukvårdsleverantör, som främst fokuserar på B2B-marknaden för fysioterapi. Bolaget har två affärsområden: en SaaS-baserad programvaruplattform som är skräddarsydd för fysioterapi, vilken omfattar kliniska hemövningar, rekommendationer om utbildning, resultatanalys, triagering och telemedicin och virtuell vård som drivs genom Physitracks teknikplattform genom interna fysioterapeuter som är baserade i Storbritannien. SaaS-erbjudandet är skräddarsytt för både enskilda vårdgivare och stora sjukvårdsinrättningar.

Affärs- & IT-System