Finansiell översikt

oodash Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

oodash är en koncern med fokus på företag inom Software-as-a-Service (SaaS) och Artificial Intelligence (AI), speciellt inom Business Intelligence (BI) och Datasäkerhet (GDPR). Gruppen tillhandahåller även AI-tjänster i form av konsultation, utbildning och implementering. Koncernen verkar på en global marknad med huvudkontor i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland).

Affärs- & IT-System