Finansiell översikt

QuickBit finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

QuickBit eu AB är ett svenskt fintechbolag. Bolaget erbjuder lösningar för e-handlare att ta betalt av konsumenter i kryptovaluta och kommer att lansera lösningar för att människor enkelt ska kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolaget erbjuder även tjänster till konsumenter med användarvänliga säkra lösningar med hjälp av Quickbit App och Quickbit Card.

Affärs- & IT-System