Finansiell översikt

QPR Software finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

QPR Software Oyj är ett Finlandsbaserat företag som tillhandahåller programvara och professionella tjänster till organisationer. Det ger lösningar för körning, prestanda och processhantering. Dessutom tillhandahåller det också lösningar för processutvinning och företagsarkitektur. Företagets affärssegment är operativ utveckling av organisationer. Koncernen tjänar intäkter från produkter och tjänster som inkluderar försäljning av programvarulicenser, programvaruunderhållstjänster, uthyrning av programvara och rådgivning, varav programvaruunderhållstjänster och konsulttjänster huvudsakligen utgör koncernens intäkter. Företaget är verksamt i Finland och internationellt, där de viktigaste intäkterna genereras från Finland.

Affärs- & IT-System