Finansiell översikt

Monsenso finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Monsenso A/S är ett mobilt företag inom psykisk hälsa. IT-teknikföretag som erbjuder en digital hälsolösning som används för decentraliserade prövningar, fjärrövervakning av patienter och behandlingsstöd. Dess mHealth-lösning för psykisk hälsa består av tre komponenter, nämligen en smartphone-app för individer, en webbportal för kliniker och användare och en smartphone-app för vårdare.

Affärs- & IT-System