Finansiell översikt

Railway Metrics & Dynamics finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Railway Metrics and Dynamics Sweden har utvecklat och säljer en avancerad systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Systemplattformen bygger på patenterad sensorteknik baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens. RMD:s sensorteknik kan riktas mot flera olika typer av marknader, men Bolaget har valt att inledningsvis fokusera på tåg och järnvägsinfrastruktur till följd av grundarnas gedigna erfarenhet och nätverk inom järnvägsindustrin.

Affärs- & IT-System