Finansiell översikt

Hubbster finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Hubbster är ett svenskt SaaS-bolag inom change management med en egenutvecklad plattform för att implementera och förverkliga strategiska initiativ och större förändringsprojekt från högste chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Bolagets kunder är mellanstora till stora organisationer och är verksamma i alla sektorer. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Affärs- & IT-System