Finansiell översikt

Spotlio finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Spotlio AS är en digital destinationsteknologi som erbjuder skräddarsydda lösningar - från appar till e-handel och nästan allt däremellan - som omdefinierar hur konsumenter interagerar med resorter, parker och attraktioner. Spotlio ger sina kunder innovativa white label digitala lösningar och prissättningstjänster, främjar kontakter och förbättrar upplevelser på global skala.

Affärs- & IT-System