Finansiell översikt

cBrain finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

cBrain A/S är mjukvaruteknikföretag. Det är engagerat i att leverera IT-lösningar för att optimera processer och arbetsflöden. It-lösningar inkluderar dokumenthantering, e-förvaltning, företagsekonomi, samhällstjänst och -hantering samt arbetsflödeshantering. Det utvecklar och levererar lösningar baserade på standardprodukterna F2 och M4, som genom konfiguration och modellering kan stödja alla professionella processer.

Affärs- & IT-System