Finansiell översikt

Binero Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Binero Group AB är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för små och medelstora företag. Bolagets erbjudande omfattar bland annat utveckling och förvaltning av ett företags IT-infrastruktur samt en egen publika molntjänst, kallad IaaS (infrastructure as a service) som går under namnet binero cloud. Företaget driver också flera datacenter, där spillvärmen återvinns och distribueras till fjärrvärmesystemet.

Affärs- & IT-System