Finansiell översikt

Observit finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Observit är ledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning.

Affärs- & IT-System