Finansiell översikt

Vidhance finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Vidhance är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är en utvecklare av mjukvarulösningar och tjänster som i realtid analyserar och optimerar videoklipp i kundens kamera. Mjukvaran säljs under separata varumärken och är särskilt anpassade för mobilanvändning, där mjukvaran justerar okontrollerade rörelser, vibrationer och övrig friktion. Bolaget etablerades 2007 och gick tidigare under namnet IMINT Image Intelligence.

Affärs- & IT-System