Finansiell översikt

Safello Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Safello startade sin kryptovalutamäklingsverksamhet 2013. Safello erbjuder en mäklarplattform och gör det möjligt för kunderna att på ett säkert sätt köpa och sälja ledande kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) med SEK. Bolaget erbjuder följande tjänster: Försäljning av kryptovalutor och Köp av kryptovalutor. Majoriteten av Safellos kundbas utgörs av privatkunder. Med produkterna Safello Premium och Safello Business har Bolaget börjat tillhandahålla tjänster till individer med stor nettoförmögenhet, s.k. high-net-worth individuals och bolag.

Affärs- & IT-System