Finansiell översikt

Siili Solutions finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Siili Solutions Oyj erbjuder digital produktdesign och produktutveckling. Företaget erbjuder tjänster inom utveckling av informationssystem som det enda rapporteringspliktiga segmentet.

Affärs- & IT-System