Finansiell översikt

Admicom finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Admicom Oyj är ett mjukvaruutvecklingsföretag. Företaget tillhandahåller lösningar inom byggbranschen genom att producera programvarulösningar som täcker hela byggvärdekedjan samt tjänster som stöder kundens verksamhet.

Affärs- & IT-System