Finansiell översikt

WIRTEK finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Wirtek A/S är ett danskt outsourcingföretag inom mjukvara. Det tillhandahåller konsulttjänster inom mjukvaruutveckling och produkttestning. Det skapar mjukvarulösningar och elektroniska utrustningsprodukter. Dess affärsenheter omfattar tjänster för elektronisk utrustning och programvaruteknik. Företaget tjänar majoriteten av sina intäkter från Software Engineering-tjänster.

Affärs- & IT-System