Finansiell översikt

24SevenOffice finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

24SevenOffice Group AB tillhandahåller resursplanering för företag genom molnbaserade tjänster och programvara som en tjänst (SaaS). Företaget erbjuder lösningar främst till små och medelstora företag. Det ger företag kundrelationshantering, ekonomi- och redovisningsprogramvara, lön, projektledning, tidsregistrering och rapporterings- och resekostnader.

Affärs- & IT-System