Finansiell översikt

Mildef Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

MilDef producerar och levererar ruggade elektronikprodukter och kompletta hårdvarusystem till säkerhets- och försvarskunder. MilDef har idag dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA och Bolagets produkter säljs direkt och via partnernätverk till över 30 länder. Sedan starten 1997 har Bolaget utvecklats från att vara en distributör av ruggade bärbara datorer och tablets till ett produktbolag med fokus på egen utvecklade produkter och relaterade tjänster. Med organisk och förvärvsdriven tillväxt har verksamheten expanderat från Sverige till resten av Norden, USA, Storbritannien och via partnernätverk i flertalet andra länder, främst inom EU. MilDef har sitt huvudkontor i Helsingborg.

Affärs- & IT-System