Finansiell översikt

Fram Skandinavien finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Fram Skandinavien AB är ett investmentbolag. Gruppen fokuserar på den digitala konsumenten, blockchain och investerar i snabbväxande teknikföretag och andra digitala tillgångar i Sydostasien. Geografiskt genererar företaget majoriteten av sina intäkter från Vietnam. Bolagets portföljbolag inkluderar Carmudi, EveHR, Dragonlend, Liven, SEA, Grab, Abaxx Technology och Bukalapak. Majoriteten av intäkterna kommer från Carmudi.

Affärs- & IT-System