Finansiell översikt

Vitec Software finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Vitec är ett programvarubolag inom Vertical Market Software i Norden. Bolaget utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec utvecklar programvaror till specifika branschers unika behov. Bolagets affärsmodell bygger på repetitiva intäkter och bolagets tillväxt sker via förvärv av mogna programvarubolag. Bolaget är verksam inom flera nischer så som apotek, fordon, bygg & fastigheter, energi, finans och utbildning. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 830 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Affärs- & IT-System