Finansiell översikt

Goobit Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Goobit Group AB erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Goobit ingår i en koncern och bedriver verksamheten genom sina helägda dotterbolag Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB med cirka 12 anställda inklusive konsulter baserade primärt i Stockholm. Goobit AB riktar sig till både privatpersoner och företagskunder och representerar genom växling av digitala valutor, så kallad kryptovaluta, den absoluta majoriteten av Bolagets intäkter.

Affärs- & IT-System