Finansiell översikt

Konsolidator finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Konsolidator A/S är en SaaS-leverantör som har utvecklat en molnbaserad lösning som automatiserar ekonomisk konsolidering. Det gör det möjligt för koncernekonomi i små och medelstora företag att lämna komplexa och tidskrävande beräkningar till programvaran, få snabba, användbara insikter baserade på nyckeltal och bli en viktig del av strategiskt beslutsfattande. På grund av den skalbara affärsmodellen baserad på månatliga prenumerationer förväntar sig företaget hög tillväxt genom marknadsexpansion och diversifiering av produkten.

Affärs- & IT-System