Finansiell översikt

JS Security finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

JS Security är ett svensk cybersäkerhets- och blockkedjebolag som grundades 2019 med målet att säkra upp data som ligger på det svenska nätet; information, dokument, data och bilder. Bolagets affärsmodell skapar lösningar där människor kan integrera, utveckla, anpassa och använda bolagets tjänster på olika sätt. Användare betalar för använd tid på nätverket i form av resurser och nivå på säkerhet. En pay-as-you-go-modell.

Affärs- & IT-System