Finansiell översikt

Netum finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Netum är ett IT-tjänsteföretag. Företaget erbjuder sin offentliga administration och företagskunder som möjliggör kombination av traditionella IT-lösningar med de senaste digitala applikationerna.

Affärs- & IT-System