Finansiell översikt

White Pearl Technology finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

White Pearl Technology Group består av 28 företag, verksamma inom informationsteknologiområdet. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter, samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Det nuvarande fokus för koncernens verksamhet är tillväxtmarknader och specifikt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika.

Affärs- & IT-System