Finansiell översikt

Aiforia Technologies finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Aiforia utrustar patologer och forskare i prekliniska och kliniska laboratorier med kraftfull programvara för djupinlärning av artificiell intelligens för att översätta bilder till upptäckter, beslut och diagnoser. De molnbaserade Aiforia-produkterna och -tjänsterna syftar till att eskalera effektiviteten och precisionen i medicinsk bildanalys bortom nuvarande kapacitet, inom en mängd olika områden från onkologi till neurovetenskap och mer.

Affärs- & IT-System