Finansiell översikt

CodeMill finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Codemill grundades 2008 i Umeå och är ett techbolag som erbjuder professionella videoapplikationer i molnet till mediebolag. Codemill utvecklar en egen molnbaserad och modulär mjukvara, Accurate Video, för att förenkla och effektivisera olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution. Mjukvaran underlättar allt från redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud och undertexter samt övriga nödvändiga åtgärder för att få en video, serie eller film redo för att visas för slutkonsumenten. Codemill integrerar även AI i sitt produkterbjudande för att automatisera vissa arbetsflöden som idag sker manuellt.

Affärs- & IT-System