Finansiell översikt

Ayfie finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Ayfie Group AS är ett sökföretag som erbjuder intelligenta kunskapsupptäcktsprodukter och söklösningar. Företaget är ett mjukvaruföretag som specialiserat sig på textanalys och smart forskning baserad på naturlig språkbehandling och maskininlärning. Dess kärnprodukter är ayfie Inspector och ayfie Locator som används på juridiska, finansiella, företags- och efterlevnadsmarknader. Företaget genererar en majoritet av sina intäkter från prenumerationer och geografiskt genererar det från Norge.

Affärs- & IT-System