Finansiell översikt

Firefly finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Firefly AB är en leverantör av gnistdetekterings-, brand- och dammexplosionsskyddssystem i Sverige. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system som upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. Bolaget har två affärsområden: Industrial applications och Infra systems. Industriella applikationer inkluderar anpassade brandförebyggande system som övervakar industriella processer inom områden som vävnad, mat, träbearbetning, bioenergi och återvinning. Affärsområdet Infrasystem omfattar tidig branddetektering i tunnelbane-, tåg-, väg- eller kabeltunnelsystem med hjälp av multipla gasdetekteringar.

Affärs- & IT-System