Finansiell översikt

Avtech finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

AVTECH Sweden AB hjälper flygindustrin att bedriva sin verksamhet med effektivitet genom att erbjuda hållbara lösningar inom digital flygtrafikledning. Företagets produkter och tjänster inkluderar Aventus SIGMA, väderupplänkstjänster, Aventus NowCast-system som tillhandahåller flygväderprognoser och Aventus AIR, en lösning för att skicka FMS-väderdata till flygplan.

Affärs- & IT-System